Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on WRM Systems Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

3. Rekisterin nimi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Evästeiden (cookies) käyttö

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet